RUSSIA - Gauging machine
RUSSIA - Polishing line
RUSSIA - Stoneware polishing machine